ΠΡΟΦΙΛ

LeVel Construction
Τεχνικό Γραφείο Ηράκλειο
_______


 

Το τεχνικό γραφείο LeVel Construction βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης και ασχολείται με την μελέτη και την κατασκευή ιδιωτικών έργων.
Με εμπειρία και γνώση ετών αναλαμβάνουμε υπηρεσίες κατασκευής, μελέτης και επίβλεψης κτιρίων, καθώς και μια γκάμα σύγχρονων υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού άμεσα και υπεύθυνα. Μέσα από ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών στον τομέα των μελετών αλλά και της κατασκευής.

Με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, αλλά και σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις αυτών παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ακινήτων που αφορούν στη μελέτη, στην κατασκευή όπως και στην επισκευή και την σωστή συντήρηση του έργου.

 

Στόχος μας
Είναι η παροχή υψηλού επιπέδου τεχνικών υπηρεσιών και συμβουλών, η χρήση υλικών εγγυημένης ποιότητας καθώς επίσης και η τήρηση των κανονισμών που ισχύουν για τον σχεδιασμό δομικών έργων στην Ελλάδα.
Με βάση αυτές τις αρχές προσπαθούμε να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα συμφώνα με τις ανάγκες των πελατών μας, ώστε να χτίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης.