ΕΡΓΑ

LeVel Construction
Τεχνικό Γραφείο Ηράκλειο
_______

 

 

ΝΕΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ


ΝΕΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Μελετη & Έκδοση οικοδομικής άδειας σε Ισόγεια κατοικία,στην Νοτιοανατολική Κρήτη.
 

 

 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ


ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Under Construction - Έργο σε εξέλιξη
Μελέτη-Επίβλεψη-Κατασκευή σε ανακαίνιση παλαιάς κατοικίας στο Νότιο Ρέθυμνο.

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ 


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ

Αποξήλωση παλιάς μόνωσης και εφαρμογή νέας υγρομόνωσης δώματος, στην πόλη του Ηρακλείου.
 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΑΠ


ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΑΠ

Επίβλεψη και κατασκευή σε Κατάστημα ΟΠΑΠ στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου.